Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι σήμερα θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής για το Πανεπιστήμιο