07:45 παν/πολη08:30 παν/πολη08:55 παν/πολη09:45 παν/πολη09:55 παν/πολη10:45 παν/πολη10:55  παν/πολη11:45  παν/πολη11:55  παν/πολη12:45  παν/πολη13:30  παν/πολη14:15 παν/πολη14:50 παν/πολη15:45 παν/πολη16:50 παν/πολη17:45 παν/πολη18:45...