Τηλεματική

Για να δείτε το χρόνο άφιξης και το πρόγραμμα των λεωφορείων σε μία συγκεκριμένη στάση, επιλέξτε τη στάση ή πληκτρολογήστε το όνομά της.